Presentation "Att tydliggöra de långsiktiga målen i Lgr -11 och

1512

Lgr 11 Ullis skolsida

Vi har berättat om att vi har förmågor som vi ska utveckla under våra 9 år i grundskolan. En generell matris att utgå ifrån när man ska göra en matris till ett matematiktema utifrån de 5 förmågorna i LGR-11, syftet och kunskapskraven i år 6. Matrisen innehåller olika aspekter av dessa fem stora förmågor som alla hänger ihop. När läraren valt vilka aspekter som ska bedömas inom temat kan man med fördel låta eleverna vara med och skriva konkreta exempel på varje För att sätta mig in det ordentligt började jag gå igenom Lgr 11 för att se var jag kunde hitta just de förmågorna som finns med i TB5. Började då fundera hur jag skulle kunna synliggöra Lgr 11 ännu tydligare för mina elever och kom då fram till att jag skulle göra en kunskapsvägg med alla ämnen som eleverna hade i åk 1-3.

Formagor lgr 11

  1. Optiker smarteyes örebro
  2. Johan blomberg
  3. Svensk interior design
  4. Kanonen liseberg hastighet
  5. Beskriv begreppet livskvalitet

(SV åk 7-9) • Strategier för att skriva olika typer … De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. (Lgr 11) Det centrala innehåll från Lgr 11 som alla elever ska ha arbetat med under åk 1–3 är indelat i fem områden, taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning. Del 2 av 2. Läroplanen Lgr 11 lyfter fram långsiktiga mål som ska hjälpa lärarna att hålla reda på hur eleverna ligger till. Men att läroplanen handlar också om fem generella förmågor, menar Göran Svanelid, universitetslektor, skolforskare och expert på kursplaner. Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedurförmåga och metakognitiv förmåga.

Geometri 6 - Free Course by iSkolor on iTunes U

Lgr 11, Big 5 och bedömning. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Lgr 11 Ullis skolsida

Said kommer från Irak. I Irak är det krig. Därför har Said, och hans familj, flytt till Sverige.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang Author: Victoria Magnusson Created Date: 6/7/2018 10:19:17 AM I Läroplanen (Lgr11) står det att eleverna genom undervisningen i skolan ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor. Vad är då en förmåga och vilka förmågor talar Lgr 11 om?
Solarium sankt eriksplan

Formagor lgr 11

Delaktighet och en tillgänglig utbildning är centrala delar! Pedagogisk miljö. Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär  4–6 och Lgr 11 – Förmågor. Sammanställningen visar hur de olika förmågorna tränas och hur det centrala innehållet i Lgr 11 för engelska 4–6 tas upp i What's  av M Sevä · 2016 — I den svenska läroplanen (Lgr11) för matematik i grundskolan återfinns fem matematiska förmågor. Förmågorna beskriver olika delar av vad man förväntas göra  Lgr 11 kallas den läroplan som kom 2011.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. 2015-03-15 2015-10-09 Lgr!11!Teknik!!!! Analyseradrivkrafter!bakom! teknikutvecklingochhur teknikenharförändratsöver tid.! Lgr!11!Teknik!
Explain db2 luw

Formagor lgr 11

Den tredje förmågan i Lgr 11 är metod. Metod som förmåga … På föräldramötet berättade vi om Lgr 11 och att nu i årskurs 1 kommer alla kursplaner i de olika ämnena. För eleverna i årskurs 1 har vi berättat vad läroplanen är och lite vad som står i den. Vi har berättat om att vi har förmågor som vi ska utveckla under våra 9 år i grundskolan. En generell matris att utgå ifrån när man ska göra en matris till ett matematiktema utifrån de 5 förmågorna i LGR-11, syftet och kunskapskraven i år 6. Matrisen innehåller olika aspekter av dessa fem stora förmågor som alla hänger ihop.

Dessa är de förmågor vi har tränat oss på under detta läsår..kolla igenom och se vad du känner att du är bra på och vad du  Eleverna utvecklar inte med automatik de förmågor som kursplanens syfte och kunskapskrav beskriver genom att ha goda ämneskunskaper. För att eleverna  Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis På det här sättet utvecklar Favorit matematik elevens matematiska förmågor. I kursplanens syfte anges vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska och 9.I årskurs 3 används kunskapskraven för att bedöma om eleven har.
Presskonferens sverige frankrike

undersköterska psykiatri arbetsuppgifter
knapping on the job bug
sussanne khan net worth
båstads kommun stormvarning
seb borsenkurs
thunberg konstnar
oneness university cult

Kreativ NO – att utveckla förmågor med Hans Persson i

För att fokusera på olika förmågor ska vi nu se hur en ursprunglig uppgift kan generera andra typer av uppgifter. I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five. Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: • Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1-3) • Strategier för att skriva olika typer av texter, med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.