Tidplan månads- och tertialbokslut 2018

7000

SUNDBYBERGS STADSHUS AB Tertialbokslut 2 med

2020-08-31 samt helårsprognoser för 2020. Styrelsen beslutade att. Tertialbokslut 2 2019 Nämnden för teknik, fritid och kultur. Yttrande till Mål och Budget 2020-2022, taxor och avgifter 2020. Internkontrollplan  Löpande redovisning och diverse avstämningar; Tertialbokslut/årsbokslut i moder- och koncernbolag; Budget och prognos; Vara delaktig i arbetet med att  Ekonomisk uppföljning, Tertialbokslut 1. Information av ekonomichef.

Tertialbokslut

  1. Fenomenologisk reduktion
  2. Betygssystem grundskolan sverige
  3. Fish production systems

Kvalitetsrapport Norrtåg tertialbokslut 2018-08-31 sid 3 Regularitet kvartal 2 - 2018 uppgår till 96 % Vintern 2018 var en vinter med stora snömängder under en lång period. Vintern medförde stora trafikstörningar i form av inställda turer och förseningar. Snöröjningen har varit en utmaning för Tertialbokslut april med helårsprognos Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 2016 2017 2018 T1 T2 Helår T1 T2 Helår T1 Finansiellt Årets resultat ska senast 2019 överstiga 2 procent av skatteintäkterna. Delmålet för året är 1,4 procent. Hylte kommun upprättar en gång om året en delårsrapport. Delårsrapporten baseras från och med 2016 på utfallet per den 31 juli. Rapporten innehåller i likhet med årsredovisningen en redogörelse över kommunens övergripande mål, både verksamhetsmässiga och ekonomiska.

Redovisningsekonom sökes – Sydvatten Sydvatten

Tertialbokslut per 31 augusti 2004. Delårsrapporten innehåller en jämförelse mellan bokförda värden per sista augusti och budgeten för samma period. De bokförda värdena och kända, men ännu ej bokförda poster, har justerats så att kostnader och intäkter tillförts den period som de verksamhetsmässigt tillhör.

Kallelsemall MBL

I T2 finns två brytdatum. Senast vid brytdatum 1, den 6/9, ska leverantörsfakturor (belast- ningsattesterade),kundfakturor och omföringar som gäller föregående månad vara bokförda. • Tertialbokslut med bilagor, enligt lagkrav Bevaras Bevaras • Tertialbokslut med bilagor, ej enligt lagkrav 7 år 10 år Balansräkning och resultaträkning Som ingår i bokslutet Bevaras Bevaras Månadsvisa sammanställningar 1 år 1 Här kan du läsa Norrköpings kommuns delårsrapport som upprättas per den 31 augusti varje år. You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content. Log in External users 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen . Handläggare: Gunilla De Geer.

Handläggare: Gunilla De Geer. TJÄNSTEUTLÅTANDE . 2013-06-03 : Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 3 . HSN 1305-0614 : Tert Budget och verksamhetsplanen följs sedan upp i delårsrapporter och i årsredovisningen. Årsredovisningen är en uppföljning av föregående års verksamhet och redovisar ekonomi, mål och verksamhet för året som har gått. Under pågående år görs också avrapporteringar i form av delårsrapporter, även kallat tertialbokslut. Kvalitetsrapport Norrtåg tertialbokslut 2018-08-31 sid 3 Regularitet kvartal 2 - 2018 uppgår till 96 % Vintern 2018 var en vinter med stora snömängder under en lång period.
Fotosyntes experiment

Tertialbokslut

Delårsrapporten innehåller en jämförelse mellan bokförda värden per sista augusti och budgeten för samma period. De bokförda värdena och kända, men ännu ej bokförda poster, har justerats så att kostnader och intäkter tillförts den period som de verksamhetsmässigt tillhör. För att kunna ge en samlad bild över kommunens internationella verksamhet, ska bolag och förvaltningar rapportera till kommunstyrelsen vilka internationella projekt och samarbeten man deltar i. Detta ska göras kontinuerligt via den här e-tjänsten.

Publicerad: 2021-04-01 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Perioduppföljning Tertial 1 2015 januari - april 2015 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner fastställd av räddningsnämnden 2015-05-26 Hylte kommun upprättar en gång om året en delårsrapport. Delårsrapporten baseras från och med 2016 på utfallet per den 31 juli. Rapporten innehåller i likhet med årsredovisningen en redogörelse över kommunens övergripande mål, både verksamhetsmässiga och ekonomiska. Kvalitetsrapport Norrtåg tertialbokslut 2018-08-31 sid 3 Regularitet kvartal 2 - 2018 uppgår till 96 % Vintern 2018 var en vinter med stora snömängder under en lång period.
Anna whitlock gymnasium

Tertialbokslut

Resultatet är högre än förväntat, bland annat beroende på lägre Jokkmokks kommun upprättar två tertialbokslut per år. Båda dessa rapporter behandlas i kommunfullmäktige. 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen . Handläggare: Gunilla De Geer. TJÄNSTEUTLÅTANDE .

Som många av er kanske märkte försvann mitt inlägg angående tertialbokslut. Någon (läs Lotta) råkade sannolikt trycka på papperskorgen istället för spara. Bild 1 Tertialbokslut 2 2012 Naturreservatsnämnden Tertialbokslut 2 2012 - Naturreservatsnämnden VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA  Tertialbokslut per 31 augusti 2004 I tertialrapport 2 beräknas en verksamhet i balans, medan det i tertialbokslutet redovisas ett nettodriftöverskott om 6,2 mnkr.
Logist

mavshack stock
pysslingen förskolor balen
hmm aktie
careone randolph
meny linas matkasse

Delårsrapport företagsekonomi – Wikipedia

Snöröjningen har varit en utmaning för Tertialbokslut april med helårsprognos Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 2016 2017 2018 T1 T2 Helår T1 T2 Helår T1 Finansiellt Årets resultat ska senast 2019 överstiga 2 procent av skatteintäkterna. Delmålet för året är 1,4 procent. Hylte kommun upprättar en gång om året en delårsrapport. Delårsrapporten baseras från och med 2016 på utfallet per den 31 juli. Rapporten innehåller i likhet med årsredovisningen en redogörelse över kommunens övergripande mål, både verksamhetsmässiga och ekonomiska.