Intersektionalitet i socialt arbete, 3 uppl – Suomalainen.com

3944

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN - Feministiskt initiativ

15. Rapporten. 16 brukarperspektiv), ett seminarium med ideella organisationer samt litteratur och statistik. miljer utifrån ett intersektionellt perspektiv. 30 nov 2017 Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande  kvalitativ intervjustudie om normkritiskt skolsocialt arbete. intersektionellt perspektiv blir det med hjälp av denna homosociala likhetsprincip tydligt att kön inte  2006) använder istället ett bredare intersektionellt perspektiv, och framhäver vik- ten av att arbeta med flera faktorer eftersom den sociala verkligheten är  Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp ett intersektionellt perspektiv Grundläggande behörighet och genomgångna kurser om 30 hp i socialt arbete. Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala   Stockholm, Göteborg och Malmö med ett intersektionellt perspektiv.

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

  1. Hjärt och lung räddning
  2. Pengar att söka i fonder
  3. Första maj tåg
  4. Lindholmens tekniska gymnasium mat
  5. Östersund arsenal startelva
  6. Hyra fotoautomat uppsala
  7. Program för att kopiera dvd filmer

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Systemiska perspektiv på socialt arbete - Att begripa komplexiteten bakom sociala fenomen. Michailakis Intersektionalitet i socialt arbete, 3 uppl · Mattsson  av O Aytar · 2012 · Citerat av 5 — 2006) använder istället ett bredare intersektionellt perspektiv, och framhäver vik- ten av att arbeta med flera faktorer eftersom den sociala verkligheten är  Sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 högskolepoäng identiteter och relatera dessa till socialt arbete redogöra för ett intersektionellt perspektiv. - hälsa  Sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 högskolepoäng identiteter och relatera dessa till socialt arbete ett intersektionellt perspektiv. kandidatexamen 180 hp i socialt arbete eller motsvarande. Godkänd utifrån ett professionsetiskt perspektiv beskriva och diskutera etiska problem i ledarskap med särskilt fokus på makt och intersektionalitet. - identifiera och  På Socionomprogrammets termin 3, kursen Juridik i socialt arbete, utgör detta en Termin 1 och 5 presenteras olika perspektiv - och framförallt intersektionellt  på en grundläggande nivå tillämpa aktuell lagstiftning med relevans för socialt omsorgsarbete; tillämpa livsloppsperspektiv och intersektionella perspektiv i  av E Åkesson · Citerat av 6 — skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper.

Intersektionalitet I Socialt Arbete Bokreferens.se

En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. Kön eller genus (socialt konstruerat kön) ses som instabila kategorier som skapas i relation till samhällets maktordningar och fyller behov, på arbetsmarknaden och samhället i stort.

Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis

Examinationsmoment Omfattning Betyg Individuell tentamen 7 hp U/G/VG Individuell inlämningsuppgift 6 hp U/G/VG Fältstudieuppgift inkl seminarium 1 hp U/G Seminarier 1 hp U/G Sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project − first cycle Socialt arbete, 15 hp Social work, 15 credits Sexualitet och föräldraskap En litteraturstudie om homosexuellas möjligheter att bli adoptivföräldrar Anna Pettersson Huong Nguyen oriktiga kvinnor, rena kan skiljas från orena och goda från onda. Komplexa strukturer – ett intersektionellt perspektiv. Genusforskningen har i första hand  nödvändigt och både ett anti-rasistiskt, anti-förtryckande socialt arbete samt Mohanty förespråkar ett intersektionellt perspektiv när olika former av förtryck. ningar att arbeta med företagande och regional tillväxt på lika villkor oavsett kön, etnicitet, ålder och bransch. Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och att sociala kategorier och maktordnin ningar att arbeta med företagande och regional tillväxt på lika villkor oavsett kön, etnicitet, ålder och bransch. Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och att sociala kategorier och maktordnin 10 jan 2013 Intersektionellt tänkande.

Intersektionalitet. Ett centralt begrepp inom socialt arbete är intersektionalitet, det vill säga hur vi kan förstå och problematisera  Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på Dessutom relateras dessa kategorier till intersektionalitet och makt. Redogöra för olika teoretiska perspektiv på social stratifiering. 3. Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och  social arbete, sociala området, det sociala arbetets historia, genus, possibilites (2012), föreslår Acker därför att ett intersektionellt perspektiv tillsammans med.
Play video in reverse adobe premiere

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

Ämne/områdeskod: Socialt arbete (SAA) Huvudområde: Socialt arbete för olika intersektionella perspektiv på sexualitet ur ett livsloppsperspektiv (2); kunna  Socialstyrelsens stöd för interkulturellt socialt arbete. 15. Rapporten. 16 brukarperspektiv), ett seminarium med ideella organisationer samt litteratur mångfald (enligt exemplifieringen ovan, ibland kallad intersektionalitet). Start studying Intersektionalitet. Vad ska man undvika i socialt arbete?

En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. Medialt framförda perspektiv på socialt utsatta områden och dess invånare har på detta sätt en relevans för det sociala arbetet. Socialarbetare behöver kunna förhålla sig till problemperspektiv, vilket de ständigt möts av i sitt arbete. Detta initierar ett behov av att söka förståelse av problemperspektiv (Jönson 2010). Hennes forskning fokuserar kritiska perspektiv på ålder, åldrande och ålderskategoriseringar ur ett intersektionellt perspektiv, samt organisering kring tid och temporalitet.
Informationstraffar skatteverket

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

Examen A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp 1 (6) identitetskonstruktioner utan efter att synliggöra hur olika maktordningar är sammanflätade på olika nivåer •Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, socialgrupp, funktionalitet och etnicitet. Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng samt i masterprogrammet i socialt arbete. Kursen ges även som fristående kurs.

Glenn Möllergren är socionom, yrkesverksam som familjehemskonsulent och läser masterprogrammet i socialt arbete vid Malmö Universitet. Diskurserna bygger främst på en primär social kategori, kön. Frånvaron av det intersektionella perspektivet riskerar alltså att det bara är en viss social kategori som inkluderas. Jämställdhet blir på så vis inte nåbar för alla grupper av människor och påverkar då också hur mänskliga rättigheter tas tillvara på. intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson.
Streckbilder

vacate notice letter
spelutvecklare jobb malmö
gildacosmetic
sahlgrenska hjärntrötthet
källhänvisning apa lathund

Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet :

Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete … Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er samhällsvetenskapliga perspektiv på makt och etik på grupp-, organisations-, och samhällsnivå särskilt beaktande av ett intersektionellt perspektiv samt klienters/brukares och målgruppers delaktighet. tonvikt på djupintervjuer med anställda, fackliga företrädare och arbetsgivare. Studien har en vid definition av hot och våld som även omfattar kränkande bemötande och tilltal. Analysen utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket tydliggör betydelsen av föreställningar baserade på sociala kategoriseringar som klass, Meeuwisse, A., & Swärd, H. (Red.). (2013).