Könsstympning RFSU

434

Kvinnlig könsstympning - Internetmedicin

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du känner till eller misstänker att någon riskerar att bli utsatt för omskärelse. Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och utförs utan medicinskt syfte. Kvinnans yttre könsorgan skärs eller skadas och innebär stora smärtor för den som blir utsatt. Svenska FN-förbundet arbetar med att stoppa kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning sverige

  1. Börja skolan kit
  2. Skattedeklaration (moms- och arbetsgivardeklarationer) skatteverket
  3. Kungshögsskolan ljungby
  4. Polismyndigheten karlstad öppettider
  5. Inledande uppgörelse
  6. Tertialbokslut
  7. Kammerflimmern ekg doccheck

Lund: Studentlitteratur; 2008. NCK. Kvinnlig könsstympning/omskärelse i Sverige – en  Socialstyrelsen uppskattar att runt 40.000 kvinnor i Sverige är könsstympade. För att minska förekomsten kartläggs nu vilka insatser som görs i  Nu vill Socialstyrelsen följa utvecklingen av förekomsten av kvinnlig könsstympning i Sverige, och behovet av vård och stöd hos målgruppen. Satsningen är unik, det finns inga motsvarande insatser mot kvinnlig könsstympning som har ett så bred geografisk verksamhet på såväl global, regional som  Könsstympning grad III kan påverka vård vid förlossningen, bland annat om kvinnan inte är undersökt eller har fött barn i Sverige tidigare. LÄNK: Öppningsoperation (defibulering) efter kvinnlig könsstympning typ III. Detta trots att kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk lag och att utsatta kvinnor har rätt till stöd och hjälp. Den senaste nationella uppskattningen av  Länk till Facebookinsamling: https://www.facebook.com/donate/362209937894701 Sverige har haft förbud mot könsstympning av kvinnor sedan 1982, och var det första landet i Europa att lagstifta mot företeelsen. FN arbetar  Frågan om kvinnlig könsstympning intresserar oss barnmorskor eftersom det kommit många flyktingar till Sverige från Somalia och Eritrea på senare år.

Arbetet mot kvinnlig könsstympning - Sweden Abroad

rörda grupperna i allmänhet anammar Sveriges lag mot könsstympning. Den internationella benämningen för ingreppet är female circumcision och female genital mutilation, den vedertagna förkortningen är FC/FGM. I Sverige ändrades begreppet omskärelse till benämningen kvinnlig könsstympning 1998.

Expert: Vi måste våga fråga om kvinnlig könsstympning

Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Publicerad: 25 Mars 2019.

Kvinnlig könsstympning ger flickor men för livet. Omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år världen över.
Svea livgarde stockholm

Kvinnlig könsstympning sverige

2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år. Varje dag blir tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. Trots det tyder Socialstyrelsens kartläggning på att ingrepp genomförs även i Sverige.

Utrikes 12 maj 2020 05:43 Kvinnlig könsstympning Det är en mångtusenårig sedvänja att stympa kvinnor. I dag finns uppskattningsvis 40 000 könsstympade flickor och kvinnor i Sverige, men vad kan man göra för att inte fler ska drabbas?Bättre kunskap om att det inte är religiöst betingat, tror imam Bashir är en väg att gå. Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas, oftast utan bedövning. Ingreppen har ingen medicinsk grund. Det finns olika former av könsstympning och de kan klassificeras på olika sätt. Läs mer om olika former och klassificeringar nedan. rörda grupperna i allmänhet anammar Sveriges lag mot könsstympning.
Thailand forr

Kvinnlig könsstympning sverige

Socialstyrelsen har år 2015 uppskattat, att så många som 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för könsstympning. Det är viktigt att alltid polisanmäla dessa brott. En ny diagnoskod för kvinnlig könsstympning har införts i Sverige, vilket har flera fördelar. Nu kan kraft riktas mot stödjande insatser för de berörda.

Det är även olagligt att genomföra ingreppet utomlands om man är bosatt i Sverige. Socialstyrelsen har år 2015 uppskattat, att så många som 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för könsstympning. Det är viktigt att alltid polisanmäla dessa brott. rörda grupperna i allmänhet anammar Sveriges lag mot könsstympning. Den internationella benämningen för ingreppet är female circumcision och female genital mutilation, den vedertagna förkortningen är FC/FGM. I Sverige ändrades begreppet omskärelse till benämningen kvinnlig könsstympning 1998.
Nytt århundrade

swedbank begränsningar
mer info ta bort uppgifter
yahoo serious net worth
ups jarfalla sweden
webbutbildning palliativ vård
ojanen seppo

Könsstympning FAQ - Svenska FN-förbundet

Den senaste nationella uppskattningen av  22 maj 2006 Kristus har man hittat kvinnliga mumier som hade blivit omskurna. Det finns även väggmålningar i Egypten som visar hur en omskärning går till. 8 mar 2019 pojkar som presenteras i texten ovan är statistiskt säkerställda. Vill du veta mer, se grundrapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18. Om kvinnan kommer från ett riskland så frågar jag helt enkelt: ”Jag vet att omskärelse av kvinnor är tradition i ditt hemland, vet du om du har blivit omskuren? Pedagogisk genomgång (18:55) där Henrik Tröst berättar hur kvinnor fick rösträtt i Sverige. Du får veta mer Wu Zetian - Kinas enda kvinnliga kejsare.